Advokátní kancelář DAJBYCH & JÍRA, s.r.o.
Vinohradská 3330/220a, 100 00 Praha 10
telefon: 22 59 94 800
telefon + fax : 23 33 23 614, 23 33 21 687
e-mail : ak@akdj.cz

 

Hromadná správa a vymáhání pohledávek

V posledních letech se AKDJ soustředí zejména na hromadnou správu a vymáhání pohledávek a zastupování klientů v této oblasti. AKDJ vychází z bohatých zkušeností s touto činností vykonávanou po několik let pro některé významné společnosti, zejména banky a pojišťovny. V této oblasti se AKDJ zaměřuje především na racionalizaci, optimalizaci a produktivitu veškerých procesů, které musí být při této činnosti realizovány, a to ve vztahu ke klientům, soudům a exekutorům, zejména s důrazem na využití elektronických prostředků zpracování dat a tvorby dokumentů.

Aktuálně řeší AKDJ na 40.000 kusů pohledávek, větší část z nich již v rámci exekučního řízení.

V současné době mnoho subjektů, ať již podnikatelských, soukromých nebo měst a obcí, řeší problematiku efektivního vymáhání pohledávek. Zejména pak vymáhání většího množství pohledávek, které je ve vlastní režii z pohledu ekonomiky tohoto procesu pro věřitele značně nerentabilní. Možnosti řešení této problematiky se po legislativních změnách vyvolaných přijetím exekučního řádu jako zákona č. 120/2001 Sb. výrazně rozšířily, a to zejména pokud jde o efektivitu, rychlost a beznákladovost vymáhání pohledávek pro jejich věřitele.

AKDJ v této oblasti úzce spolupracuje se soudními exekutory, zejména s Mgr. Zuzanou Sobíškovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Praha 6, a s JUDr. Janem Grosamem, soudním exekutorem Exekutorského úřadu Sokolov. Pro věřitele je pak možné ve spolupráci s tímto subjektem připravit komplexní produkt tzv. "šitý na míru", když takovým postupem vždy dochází k výraznému zvýšení efektivity při realizaci spravovaných pohledávek.

Výhody pro věřitele:

 • zajištění celého procesu
 • spolupráce s exekutory
 • beznákladovost
 • nulová ekonomická rizika
 • úspora nákladů na zaměstnance
 • úspora nákladů na prostory, výpočetní techniku a SW
 • 100 % pohledávky a příslušenství pro věřitele při úspěšné exekuci
 • faktická cena služeb advokátní kanceláře a exekutora při úhradě pohledávky dlužníkem = 0,- Kč
 • velmi výrazné zkrácení celkového procesu vymáhání
 • velice snadná kontrola spisu ze strany klienta po celou dobu vymáhacího procesu
 • pravidelné reporty ze strany advokátní kanceláře
 • průběžné vypořádávání vymožených pohledávek exekutorem
 • žádné zálohy
 • tarifní odměny advokáta a exekutora pouze k tíži dlužníka, a to až po úplném zaplacení pohledávky věřitele
 • úhrada nákladů exekuce věřitelem v případě zastavení exekuce pro nemajetnost = 0,- Kč

TOPlist