Advokátní kancelář DAJBYCH & JÍRA, s.r.o.
Vinohradská 3330/220a, 100 00 Praha 10
telefon: 22 59 94 800
telefon + fax : 23 33 23 614, 23 33 21 687
e-mail : ak@akdj.cz

 

Oblasti služeb poskytovaných kanceláří

AKDJ poskytuje klientům komplexní služby ve všech oblastech práva:

 • Obchodní právo
 • Občanské právo
 • Rodinné právo
 • Nemovitosti
 • Správní právo
 • Trestní právo
 • Pracovní právo
 • Autorské právo a práva související
 • Hromadná správa a vymáhání pohledávek - mimosoudní, soudní a exekuční
 • Spotřebitelské soutěže
 • Úpadkové právo (konkurs, vyrovnání, insolvence)
 • Sporná agenda - zastupování v řízení před soudy a správními orgány
 • Nesporná agenda - zejména smlouvy
 • Zakládání společností a jejich změny
 • Směnečné právo
 • Nároky vůči státu
 • Náhrada škody na zdraví a majetku
 • Řízení před živnostenskými úřady
 • Řízení před katastrálními úřady
 • Zastupování v exekučních řízeních
 • Nájmy a podnájmy bytů i nebytových prostor
 • a další oblasti práva

TOPlist